foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z życia szkoły

Platforma moodle

Rekrutacja

 

 Rekrutacja na kierunek Protetyk słuchu trwa (nabór zimowy) - początek nauki

22 stycznia 2018r.

 

Na rok szkolny 2017/2018 przyjmujemy  kandydatów na kierunki:

 

Technik masażysta (2 lata)

Opiekun medyczny (1 rok)

Terapeuta zajęciowy (2 lata)

Higienistka stomatologiczna (2 lata)

Opiekunka dziecięca (2 lata)

Protetyk słuchu (2 lata)

 

 

 

system kształcenia dzienny, wieczorowy i zaoczny

uruchomienie kierunku zależy od liczby kandydatów.

 

Szkoła publiczna bezpłatna .

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły ( do pobrania - plik Word, do pobrania - plik PDF);
- świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie);
- dowód osobisty do wglądu;
- zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia ,stwierdzające brak przeciwwskazań do   danego zawodu

- w przypadku, gdy kandydat do szkoły posiada ubezpieczenie indywidualne OC i NW- przedstawienie kserokopii;

- w przypadku, gdy kandydat do szkoły posiada szczepienie WZW typu B - przedstawienie kserokopii.

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji

 

 

 

Dokumentacja zgłoszeniowa w projekcie zintegrowanym pt."Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim"

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Deklaracja dla słuchacza

 

Oświadczenie I

 

Oświadczenie II

 

Dane osobowe

 

Rejestr zgłoszeń

 

Regulamin naboru

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej       Biuletyn Informacji Publicznej 


Desing by EduSystem. | All Rights Reserved. | Copyright by Szkolamedyk.pl 2015.