Historia - Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z życia szkoły

Platforma moodle

Rekrutacja

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chojnicach powstało w 1974 roku.

Pierwszym dyrektorem placówki był lek. med. Czesław Jaworski.

W 1975 roku dyrektorem szkoły została mgr Maria Adamczak- Stojak, która piastowała to stanowisko do 30.09.2011 r.

   Od tego czasu obowiązki dyrektora pełni mgr Marek Lemańczyk.

 

Od 1 września 1974 roku do 1988 roku oraz od 1 września 1995 roku do 31 sierpnia 2005 roku szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe.

W okresie od 1 września 1984 roku do 31 sierpnia 1996 roku szkoła istniała pod nazwą Liceum Medyczne Pielęgniarstwa.

1 września 2005 roku szkoła zmieniła nazwę na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach.

Od 1 stycznia 2015 roku szkoła zmieniła nazwę na Medyczno- Społeczny Zespół Szkół Policealnych.

 

Pierwszym kierunkiem był Wydział Pielęgniarstwa, który w wyniku reform edukacyjnych w styczniu 2003 roku został zlikwidowany. Przez 30 lat działalności szkoła wykształciła 990 pielęgniarek.

 

Od roku szkolnego 1999/2000 szkoła kształci w zawodzie Technik Fizjoterapii. Zawód ten zdobyło 79 słuchaczy.    

W roku 2004 został przeprowadzony ostatni nabór na ten kierunek. 

 

W roku szkolnym 2002/2003 uruchomiono kierunki -  Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun w Domu Pomocy Społeczne i Opiekunka Środowiskowa. 

 

W roku szkolnym 2004/2005 uruchomiono kierunek - Opiekunka Dziecięca.

 

Od roku szkolnego 2005/2006 uruchomiono kierunek - Technik Masażysta.

 

Od roku szkolnego 2008/2009 uruchomiono nowy kierunek -Opiekun Medyczny .

 

W roku szkolnym 2008/2010 uruchomiono nowy kierunek- Terapeuta Zajęciowy.

 

W 2014  roku uruchomiono kierunek- Asystentka stomatologiczna.

 

W 2014 roku uruchomiono nową formę kształcenia- kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji Opiekun Medyczny.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej       Biuletyn Informacji Publicznej 


Desing by EduSystem. | All Rights Reserved. | Copyright by Szkolamedyk.pl 2015.